Loading...
Consilium Business Services

Way To Greatness

Naším poslaním je poskytovať služby, ktoré pomáhajú firmám a podnikateľom byť nielen úspešní ale i výnimoční.

Kto sme?

Consilium Business Services

Sme spoločnosť poskytujúca služby v oblasti podnikania a obchodu. Prostredníctvom Consilium Business House ponúkame predovšetkým „workplace solutions“ pre firmy a podnikateľov so všetkými sprievodnými službami.

Efektivita a Exkluzivita

Efektívne využívajte profesionálne administratívne a asistenčné služby.

Prenajmite si exkluzívne priestory na rokovanie, porady, výberové konania alebo školenia v čase, ktorý vám vyhovuje.

Využívajte profesionálne business služby, ktoré vám ušetria peniaze a čas.

Využite prestížnu obchodnú adresu alebo umiestnenie sídla.

Zminimalizujte svoje náklady spojené s prevádzkou svojej kancelárie.

Flexibilne využívajte kanceláriu iba v čase, ktorý vám vyhovuje.

Naše služby

Flexibilné riešenia

Predostrite nám vaše požiadavky a predstavy, ktoré vám pomôžu zefektívniť váš biznis.

Radi vám pripravíme riešenie na mieru, aby sa naplnili vaše očakávania.

Okrem individuálnych riešení môžte využiť aj naše balíky služieb za veľmi výhodnú cenu.

K dispozícii máte 3 základné a najžiadanejšie kombinácie služieb Consilium Business House, ktoré okrem výhodnej ceny zaručujú aj transparentnosť v oblasti plánovania nákladov a cash-flow.

Vyberte si jeden z našich balíkov.

Komplexné balíky

Robte svoj biznis efektívne!

Robte svoj biznis efektívne v exkluzívnych priestoroch s výnimočnými službami.

"Podnikatelia a firmy, ktoré chcú byť na trhu výnimoční pre svojich klientov, si zaslúžia aj sami využívať výnimočné služby. Ich poskytovanie je naším poslaním. "

Naše služby

Služby, ktoré ponúkame naším klientom, sú často citlivo prispôsobené na mieru každému klientovi tak, aby spĺňali vysoký štandard, ktorý právom očakáva. Tu sú niektoré z nich:

Táto služba je určená predovšetkým tým, ktorí:

 • pracujú z domu a potrebujú prestížnu obchodnú adresu
 • podnikajú v inej lokalite a chcú mať prestížnu obchodnú adresu a sídlo v centre hlavného mesta
 • rozbiehajú vlastné podnikanie a hľadajú efektívne riešenia „na mieru“
 • tým, ktorí dôsledne sledujú svoje náklady a dlhodobý prenájom vlastných priestorov je pre nich nerentabilný
 • vstupujú na slovenský trh (zahraničné spoločnosti)
Mám záujem

Táto služba zahŕňa prevzatie, úschovu a doposielanie pošty presne podľa vašich inštrukcií, o čom budete informovaní prostredníctvom telefonátu, e-mailu alebo sms správy.

Mám záujem

Pridelíme vám telefónne čísla, ktoré môžete uvádzať na vašich vizitkách a prezentačných materiáloch a zároveň ich využívať na príjem hovorov. Profesionálny personál vybavuje prichádzajúce hovory vo vašom mene a na základe vašich inštrukcií.

Mám záujem

Radi vám prenajmeme štýlovo zariadené priestory rôznych veľkostí v priestoroch Consilium Business House. Zabezpečia vám reprezentatívne a diskrétne prostredie pre vaše rokovania, výberové konania, konferencie, videokonferencie, semináre a workshopy. Školiace, koučingové a tréningové miestnosti sú vybavené prezentačnou technikou na vysokej úrovni. Štýlovo zariadené flexikancelárie sú vybavené telefónnymi linkami, rýchlym pripojením na internet, pripojením na PC a multifunkčné zariadenie s možnosťou tlače, kopírovania, skenovania. Ideálny priestor, kde môžete komfortne vykonávať svoju prácu v čase, ktorý vám vyhovuje. Nemusíte si dlhodobo a nákladovo neefektívne platiť kanceláriu s celou infraštuktúrou a administratívnou podporou. Prenajmite si flexikanceláriu iba na dobu, po ktorú ju reálne využijete.

Mám záujem

Poskytneme vám e-mailovú adresu alebo niekoľko e-mailových adries vo vopred dohodnutom formáte. Vytvoríme vašu webovú prezentáciu a zabezpečíme priestor pre jej umiestnenie.

Mám záujem

Naše business asistentky vám poskytnú profesionálne recepčné, administratívne a asistenčné služby zahŕňajúce privítanie a uvedenie vašej návštevy, bežné administratívne práce (písanie, skenovanie, skartovanie, telefonovanie a prepájanie hovorov, viazacie práce, objednávanie taxi služby a ubytovania, rezervácie a pod.).

Mám záujem

Radi prevezmeme väčšinu administratívnych úkonov, ktoré súvisia s fungovaním vašej spoločnosti, ako napr. zastupovanie pred daňovými a živnostenskými úradmi, obchodným registrom a inými inštitúciami, zabezpečíme vám u našich partnerských spoločností spracovanie účtovných dokladov, vedenie jednoduchého i podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, zabezpečenie kompletného právneho servisu (vypracovanie zmlúv, organizovanie valného zhromaždenia, služby spojené so zápisom zmien vo vašej spoločnosti do obchodného registra a pod.), zabezpečenie prekladov a prekladateľských a tlmočníckych služieb a pod. Poskytneme vám poradenstvo spojené s efektívnym rozbehom podnikania na Slovensku (úrady, ceny, vybavenie mobilného operátora a pod.).

Mám záujem

Balíky našich služiebb

Vďaka naším balíkom služieb máte za výhodnú cenu k dispozícii 3 základné a najžiadanejšie kombinácie služieb Consilium Business House.

Základný balík vhodný najmä pre podnikateľov a firmy, ktoré potrebujú reprezentatívnu adresu (korešpondenčná adresa), vrátane príjmu, úschovy a preposielania pošty.

 • Reprezentatívna korešpondenčná adresa
 • Príjem a úschova pošty
 • Notifikácia o prijatí zásielky e-mailom (SMS)
 • Zľava na prenájmy priestorov 5%
 • Preberanie hovorov asistentkou
 • Webové prezentácie a e-mailové schránky
 • Komplexná poradenská podpora
Akcia
Cena od 25 € / mesiac
Cena od 36 € / mesiac
Dohodnúť si stretnutie

Základný balík vhodný najmä pre podnikateľov a firmy, ktoré potrebujú poskytnutie reprezentatívneho sídla spoločnosti vrátane služieb business asistentky (telefónnych a faxových služieb), vrátane príjmu, úschovy a preposielania pošty.

 • Reprezentatívne sídlo a korešpondenčná adresa
 • Príjem a úschova pošty
 • Notifikácia o prijatí zásielky e-mailom (SMS)
 • Zľava na prenájmy priestorov 10%
 • Preberanie hovorov asistentkou
 • Webové prezentácie a e-mailové schránky
 • Komplexná poradenská podpora
Akcia
Cena od 40 € / mesiac
Cena od 60 € / mesiac
Dohodnúť si stretnutie

Prémiový balík vhodný najmä pre podnikateľov a firmy, ktoré potrebujú poskytnutie reprezentatívneho sídla spoločnosti vrátane služieb business asistentky (telefónnych a faxových služieb), vrátane príjmu, úschovy a preposielania pošty, pridelenie vlastného telefónneho čísla, predstavovanie sa v mene spoločnosti, využívať aktívne priestory CBH na svoj biznis.

 • Reprezentatívne sídlo a korešpondenčná adresa
 • Príjem a úschova pošty
 • Notifikácia o prijatí zásielky e-mailom (SMS)
 • Krátkodobý prenájom zasadačky / flexikancelárie
 • Zľava na prenájmy priestorov 15%
 • Služby asistentky (2 hod. bezplatne)
 • Vlastné telefónne číslo
 • Webové prezentácie a e-mailové schránky
 • Komplexná poradenská podpora
Akcia
Cena od 80 € / mesiac
Cena od 100 € / mesiac
Dohodnúť si stretnutie

Kompletný cenník Consilium Business House

Uvedené ceny sú štandardné, v prípade vašej špecifickej požiadavky vám radi pripravíme individuálnu cenovú ponuku.

Priestory pre vás

Pri prenájme všetkých priestorov v Consilium Business House máte k dispozícii asistentku a možnosť občerstvenia.

Pozrite si videoprehliadku
našich priestorov

Kontakt

Napíšte nám, zavolajte, alebo si dohodnite stretnutie s naším konzultantom a navštívte nás. Sme vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.30 do 17.30, alebo v inom čase na základe dohody.

Recepcia:
+421 2 54434 873
+421 902 936 556
cbs@consilium.sk
Štefanovičova 18
811 04 Bratislava 1
Slovenská republika
Navigovať
Consilium Business Services, s.r.o.
IČO: 35 973 781
IČ DPH: SK2022110013